Muien

Muien

Een groot gevaar op het strand zijn de muien. Een mui is een dieper gedeelte dwars op de kustlijn tussen twee zandbanken in. Het water tussen het strand en de zandbanken in (zwin genoemd) stroomt bij opkomend water (van laagwater naar hoogwater, dan wordt het vloed) en zakkend water (van hoog naar laag water, dan wordt het eb) richting deze diepere gedeeltes. Hierdoor ontstaat een krachtige stroming richting zee.

Deze zeewaartse stroming is op zich niet gevaarlijk want deze zwakt af verder vanaf de kustlijn maar de bijkomende zaken zijn gevaarlijk. Dit zijn onder andere onwetendheid, angst, vermoeidheid, (zout) water in ogen/mond, overschatting van jezelf en onderschatting van de kracht van de zee.

Wat kan je doen als je in een mui terecht komt

  • Maak gebaren dat er problemen zijn (zo kunnen omstanders hulp halen);
  • Ga mee met de stroming;
  • Wanneer de stroming minder wordt zwem dan iets parallel aan de kust;
  • Zwem daarna richting de brekende golven (ondiepte);
  • Rust uit wanneer er weer grond onder de voeten is;
  • Vervolg de weg richting strand door de zwin.

let wel op: de locatie kan dagelijks verschillen, de reddingsbrigades geven zoveel mogelijk de gevaarlijke punten aan door middel van bebording of afzettingen.

Wanneer je iemand in problemen ziet komen (al dan niet in een mui) aarzel niet en sla alarm!

muien-WEB