Tagarchief: zwembad

Nieuwsbrief zwembad

Beste ouders,/verzorgers,

Op 2 september starten we weer met de het leszwemmen bij de WRB. We hopen alle kinderen welkom te heten op deze eerste zwemdag. Door de corona dienen ook wij ons te houden aan de aangepaste regels in het zwembad en de bus.

Wij dienen ons te houden aan het protocol verantwoord zwemmen https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen.pdf

De belangrijkste punten hebben we voor u op een rijtje gezet.

 • Ouders mogen niet aanwezig zijn in het zwembad. Deze dienen buiten het zwembad te wachten
 • In de accommodatie geldt uiteraard nog de 1,5 meter regel.
 • Bij binnenkomst je handen desinfecteren.
 • Trek thuis je badkleding aan onder je “gewone” kleding.
 • Ga thuis alvast naar de wc. De toiletten zijn wel geopend.
 • Omkleden vóór het zwemmen op het terras en doe je kleding in een tas.
 • In het zwembad hebben we zoveel mogelijk een routing van eenrichtingsverkeer.
 • Volg de aangegeven route en instructie van de instructeurs.
 • Na het zwemmen via de natte trap naar de douches en wisselcabines.
 • De douches zijn beperkt in gebruik, dus douche kort.
 • In het bad (water) hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Altijd thuisblijven als er de afgelopen 24-uur klachten zijn als:
  neusverkoudheid; koorts; hoesten of benauwdheid van jezelf of een familielid
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les
  afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Er is een instructeur in de gemeenschappelijke ruimte aanwezig die de kinderen kan helpen.

BUSVERVOER

Vanaf 2 september 2020 zal de bus weer de kinderen van en naar het sportfondsenbad brengen. Kinderen vanaf 13 jaar dienen en mondkapje in de bus te dragen. Bij het ontbreken van een mondkapje kunnen de kinderen niet mee met de bus.

Er dient 1,5 m afstand tot de chauffeur en begeleider gehouden te worden. Bij Covid-achtige klachten, welke binnen 14 dagen na een rit met onze bus worden geconstateerd, dienendeze bij ons gemeld te worden.

Wekelijks zal er een presentielijst worden bijgehouden welke kinderen met de bus vervoerd worden. Mochten er in de komende periode wijzigingen komen dan houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief.

De zwemcommissie

350 kleurplaten en blije gezichten tijdens open dag

Zaterdag 27 oktober 2018 was de WRB aanwezig bij de open dag van de brandweer en heeft daar minstens 350 kinderen een blij gezicht bezorgt met een prachtige kleurplaat!

We hebben de kleurplaten uitgedeeld aan de kinderen die even bij ons kwamen kijken. En er zijn nog veel meer kinderen geweest die allemaal even in die mooie oranje boot wilden zitten. En dat niet alleen, ze wilde ook allemaal wel eens goed zien hoe dat pak met die VEELS te grote laarzen er nu uitzag!

De open dag was van 9:00 tot 16:00 en gedurende de dag waren er verschillende demonstraties. Wij waren ook aanwezig met  de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade. Op de stand stond een boot en een rescueboard. Ook hebben we veel uitleg gegeven over de spullen uit het zwembad. Gedurende de dag hebben zich meerdere mensen aangemeld als vrijwilliger. Ook was er veel animo voor onze zwemtrainingen in het sportfondsenbad in Beverwijk.

Het was een erg geslaagde dag die prima verzorgt was door de brandweer. Alle vrijwilligers die deze dag hebben geholpen onwijs bedankt voor jullie inzet! Het was erg leuk om zoveel verschillende leden bezig te zien. Vooral de mensen uit het zwembad konden erg veel toevoegen aan deze dag.

Open dag brandweer
Vrijwilligers van het zwembad en strand waren de hele dag op de stand

Wil je ook die mooie kleurplaat hebben? Download deze dan van deze pagina.

Veranderingen in het zwembad

Wijk aan Zee, juni 2015.

Beste ouders-verzorgers,

We willen u informeren over veranderingen die gaan plaatsvinden tussen 2015 en 2018.

Al vele jaren leiden vrijwilligers van de Wijk aan Zeëer Reddingsbrigade kinderen op voor diverse brevetten en diploma’s.

Ook leiden wij kinderen op voor het A en B diploma. We zien dat vele kinderen stoppen nadat zij het B diploma hebben behaald. Terwijl onze doelstelling is dat wij kinderen opleiden tot redders.

Het overkoepelend orgaan Nationaal Platform Zwembaden (NPZ) heeft nieuwe eisen gesteld aan het opleiden voor de ABC diploma’s. Met ingang van 2018 dienen zwemlesaanbieders te voldoen aan een aantal eisen. We beschrijven een aantal.

 • Instructeurs dienen gecertificeerd te zijn als instructeur.
 • Instructeurs dienen om de vijf jaar d.mv. een toets aan te tonen dat deze de exameneisen beheersen.
 • Iedereen die met kinderen te maken heeft moet een VOG inleveren.
 • Er dient eens in de vijf jaar, d.m.v. een audit door NPZ, getoetst te worden of wij voldoen aan de eisen.

Wij als vereniging kunnen niet op alle punten voldoen aan deze eisen. Zeker gezien het kleine aantal leerlingen. We willen voorgenoemde punten nader uitleggen waarom onze vereniging niet kan voldoen aan de eisen.

 • De huidige instructeurs voor A en B zijn al wat ouder en staan niet open om zich nog te laten certificeren.
 • Het aanleveren van de VOG zal geen probleem geven. Binnen onze vereniging hebben we reeds een protocol voor de omgang met jeugd en met elkaar.
 • Voor het leerlingvolgsysteem dient materiaal aangeschaft te worden. Het bijhouden van dit systeem is arbeidsintensief en er is tijdens het leszwemmen geen tijd voor.
 • We moeten veel kosten maken om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van NPZ.

In overleg met de zwemcommissie en het bestuur, in overweging genomen van de consequenties van de verandering die NPZ ons oplegt, is besloten om met ingang van 1 januari 2018 te stoppen met het aanbieden van zwemlessen voor het A en B diploma.

We begrijpen dat deze veranderingen teleurstellend kunnen zijn voor die kinderen die nog bij ons op de wachtlijst staan. We zullen onze uiterste best doen om zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om een A en/of B diploma te halen.

Wachtlijst

De kinderen die op de wachtlijst voor A en B staan zullen we zoveel mogelijk opleiden voor hun
A of B diploma. Deze kinderen moeten bij aanvang van de zwemles de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt.

Daar de laatste kinderen in december 2017 gaan afzwemmen kan het zijn dat niet alle kinderen die op de wachtlijst staan de gelegenheid krijgen om het A en/of B diploma bij onze vereniging nog te behalen.

Vanaf heden kunnen we geen nieuwe kinderen meer op de wachtlijst plaatsen voor het A en/of B diploma. De kinderen die reeds op de wachtlijst staan zullen geïnformeerd worden over de komende veranderingen.

Opleidingen

De opleiding voor brevetten en diploma’s voor het zwemmend redden blijft zoals het was. De eventuele wachtlijst voor deze diploma’s zal gehandhaafd blijven. Door de veranderende maatschappij en de eisen die gesteld worden aan onze vereniging en hun vrijwilligers vinden we het jammer dat wij tot dit besluit hebben moeten komen.

Mocht u nu nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via de email

Zwemcommissie@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl

De zwemcommissie is altijd bereid om u na de zwemles te woord te staan.

Met vriendelijk groet

Het Bestuur