Zwembad

Een van de belangrijkste taken van onze reddingsbrigade is het zwemmend redden te leren aan alle mensen van jong tot oud. Hierdoor hopen wij verdrinkingsongevallen te kunnen voorkomen.


Training zwemmend redden
Het zwemmend redden kan al vanaf jong worden aangeleerd. Nadat het elementair zwemmen is aangeleerd, ook wel bekend als het zwemdiploma A en B, kan er pas worden gestart met het daadwerkelijk zwemmend redden.
Er is een onderverdeling in 3 hoofd groepen.

Hoe red ik mijzelf: Junior Redder 1 t/m 4

De nadruk bij deze diploma’s ligt vooral op het leren jezelf redden bij een waterongeval. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van verschillende drijftechnieken. Ook het leren oriënteren onder water komt uitgebreid aan bod. Onder meer door ringen en een reddingspop op te duiken. Uiteraard worden de zwemslagen verder geperfectioneerd en wordt er ook ruim aandacht besteed aan de zwemconditie. Want wat is nou een redder als hij zelf niet voldoende kracht heeft om zichzelf te kunnen redden.

Hoe red ik een ander: Zwemmend Redder 1 t/m 4

Nadat bij de junior diploma’s de basis voor het redden is gelegd, zullen de zwemmend redders zicht steeds meer gaan bekwamen in andere reddingstechnieken.

  • Droge reddingen:  Het redden van een drenkeling zonder dat jezelf nat wordt: met een reddingsklos of reddingsbal
  • Natte reddingen: Het redden van een drenkeling waarbij de redder ook het water in zal moeten. Bv met een “baywatch boei”

Maar ook reddingen waarbij er geen reddings- of hulpmiddelen beschikbaar zijn, waardoor de redder de drenkeling zelf naar de kant moeten brengen. Het zogenaamde slepen.

Naast conditie staat de bewustwording van eigen veiligheid voorop. Hier zal dan ook volop aandacht aan besteed worden. Bv door het aanleren van verschillende bevrijdingstechnieken.

Toezicht houden en leiding geven bij een redding: Lifesaver 1 t/m 3

Wanneer alle basis technieken geleerd zijn, worden bij de laatste 3 diploma’s de puntjes echt op de i gezet. Voor deze diploma’s moeten de redders in dop, echt laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van inzicht,conditie en techniek. Naast de zwemlessen, zal er ook een stuk theorie geleerd moeten worden en voor de hoogste 2 diploma’s moet men ook in het bezit zijn van een EHBO-diploma.

DSC01226Examens
Alle examens vinden in het voorjaar plaats. De zwemlessen worden gegeven door ervaren instructeurs waarvan meerderen in het bezit zijn van het instructeurs diploma. Dit zijn landelijk erkende diploma’s uitgegeven door het overkoepelende orgaan Reddingsbrigades Nederland. De exameneisen van de bond vind u hier

Waar en wanneer
Reddingsbrigade Wijk aan Zee geeft elke woensdagavond van 18:30 tot 19:30 training in het Sportfondsenbad van Beverwijk. Toegang is vanaf 18:15 uur. Vanuit Wijk aan Zee rijdt er wekelijks een bus. Deze bus vertrekt uiterlijk om 18:10 uur vanaf de bushalte voor het IVAS gebouw (oude Hotel Kennemerduin) aan de Verlengde Voorstraat. De trainingen starten de eerste woensdag na de zomervakantie en lopen door tot de laatste week van juni. Tijdens de kerstvakantie zal er geen training zijn.

Vrij zwemmen
Traditioneel zijn er altijd momenten waarop vrij gezwommen wordt: De eerste les na de zomervakantie en in de herfstvakantie. Tijdens het vrij zwemmen mag er een introducee mee, deze moet in het bezit zijn van een A en B diploma.

Aanmelden

U kunt uw kind al op jonge leeftijd aanmelden. Voordat uw kind mee kan trainen moet deze de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt en  in bezit zijn van zwemdiploma’s A en B.. Bij plaatsing in de groep, zal er gekeken worden naar de leeftijd en zwemvaardigheid. Voor de junior diploma’s kan er een wachtlijst zijn, vanaf zwemmend redder is er over het algemeen geen wachtlijst.

Voor meer informatie betreffende kosten en inschrijving kunt u een mail sturen naar zwemcommissie@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl