reddingsbrigade-wijk-aan-zee-Jaarvergadering-strandhuis

Uitnodiging voor de 92ste Algemene ledenvergadering

Vrijdag 31 maart 2017 zal de 92ste ledenvergadering van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade plaatsvinden is de SunSeaBar.

Aanvang 20:00

De uitnodiging met agenda zal rondgestuurd worden.
Hier kunt u de notulen van de 91ste vergadering terug lezen.
Belangrijk voor de vereniging, wees erbij!

Bij afwezigheid gaarne bericht aan secretariaat@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl

Reacties

Reacties