Categoriearchief: opleiding

Alle activiteiten tot 15 april opgeschort

Beste leden/ouders/verzorgers, 

Het zijn bijzondere tijden en dit vraagt dan ook om bijbehorende maatregelen. Hierbij houden we rekening met alle maatregelen die door de overheid en RIVM worden bekend gemaakt. Ook de Reddingsbrigade Wijk aan Zee zal dus verschillende maatregelen treffen om de veiligheid en gezondheid van onze leden niet extra op de proef te stellen.

Het bestuur van Reddingsbrigade Wijk aan Zee heeft besloten om alle verenigingsactiviteiten tot minimaal 15 april op te schorten. Dit heeft gevolgen voor de volgende activiteiten: 

  • Zwemles in het zwembad in Beverwijk. Hiervan was al eerder aangegeven dat deze tot eind maart niet meer zouden plaatsvinden maar dit is nu dus een langere periode geworden.  
  • De geplande examens in het zwembad op 8 en 15 april 2020 zullen niet doorgaan. De zwemcommissie onderzoekt, samen met het rayon, wanneer deze examens wel doorgang kunnen vinden.
  • De start van de lifeguard- en strandopleidingen, op 7 april 2020, wordt uitgesteld. 
  • De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld. Hierdoor zal ook de kascontrole die plaatsvindt voor de ledenvergadering en de inkijkavond voor de stukken van de vergadering worden uitgesteld.
  • Het opbouwen van de strandpost, op 27 en 28 maart, door de vrijwilligers wordt uitgesteld. 
  • De klusavond op vrijdagavond komt tot nader order te vervallen. 

Voor bovengenoemde activiteiten zal er, zodra er weer meer duidelijkheid is, een nieuwe datum bekend worden gemaakt. Hierover zullen we U via meerdere kanalen informeren.

Naast de activiteiten van de vereniging hebben wij ook maatregelen getroffen voor de veiligheid van onze 24/7 alarmploeg. Zo zijn alle oefeningen tot nader order geschrapt en zullen de mensen van de alarmploeg alleen nog uitrukken indien er een noodoproep binnenkomt via de pagers. Het voertuig zal alleen met minimale bezetting worden ingezet en de behandeling van de slachtoffers ter plaatse laten we over aan de specialisten van de ambulancedienst. 

Laten we hopen dat we met z’n allen deze moeilijke tijd weten te overbruggen en dat we elkaar snel weer persoonlijk kunnen ontmoeten in het zwembad of op het strand. 

Het bestuur van de Reddingsbrigade Wijk aan Zee

Stem mee op de WRB voor McDonald’s Founder’s Day

McDonald's Founder's dayDe afgelopen maanden is Iris al druk bezig geweest in de race om een sponsorbedrag van de McDonalds te krijgen. Dit i.v.m. de McDonald’s Founder’s Day. Wil je hier meer over weten lees dan vooral even dit bericht op de website van Beverwijknieuws.nl. Om nog maar eens te herhalen wat we hiermee willen bereiken:

Help de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade aan ‘rescue boards’
De toekomstige inzet van rescue boards zal de reddingskansen door de Reddingsbrigade nog meer doen toenemen. Mocht de Wijk aan Zeeëer Reddingsbrigade dan ook hèt ‘goede doel’ worden van de McDonald’s Foundersday dan zal het geld zeker worden ingezet voor de aanschaf van rescue boards (ad circa € 1250,-)

Nu is het dan zover en mogen de stemmen worden uitgebracht! En dat willen we jullie dan ook allemaal vragen.

Stem HIER op de Reddingsbrigade Wijk aan Zee! 

Licentieregeling

Best lid,

Augustus 2013 was het eindpunt van de oude KNBRD-diplomalijn. De nieuwe Lifeguard diploma’s passen beter bij de autonome Reddingsbrigade structuur en zijn internationaal erkent. Daarnaast wordt een Lifeguard diploma gezien als een beroepsdiploma. Bij een beroepsdiploma behoren competenties en deze moeten worden bijgehouden.

De diploma’s die doormiddel van de omzettingsregeling in 2013 zijn omgezet, zijn geldig tot augustus 2020. Vanaf dat jaar is een diploma weer vijf jaar geldig. Diploma’s die behaald zijn na 1 september 2015 zijn op zichzelf vijf jaar geldig. Deze diploma’s moeten ook om de vijf jaar verlengd worden.

Elke lid is zelf verantwoordelijk voor de verlening van zijn of haar diploma. Elke Reddingsbrigade erkent of een lid de competenties bezit doormiddel van een verenigingsverklaring. Reddingsbrigade Nederland heeft de rode draad gegeven voor de omzetting. Daaromheen kan elke Reddingsbrigade op een eigen manier invulling geven om verschillende competenties te toetsen.

Reddingsbrigade Wijk aan Zee heeft hiervoor de werkgroep ‘Licentieregeling en Vakbekwaam’ in het leven geroepen. De taak van deze werkgroep is om inrichting te geven aan de licentieregeling en leden de faciliteiten te bieden om hun diploma te kunnen verlengen. Daarbij behoort het organisatorische en administratieve deel van omzetting. Tevens geeft de werkgroep –na goedkeuring van het bestuur- de verenigingsverklaring af aan de leden en Reddingsbrigade Nederland.

Samen met deze brief vindt u een ‘informatie boekje’ welke inzicht geeft in de werkwijze van de Reddingsbrigade Wijk aan Zee met betrekking tot de licentieregeling en het vakbekwaam blijven. Aangezien dit boekje niet toereikend is, nodigen wij u uit voor informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op 18 april 2016 om 19.30 uur in Heliomare te Wijk aan Zee.

Wij willen graag van u weten of u aanwezig bent bij deze bijeenkomst. U kunt u aanmelden via vakbekwaam@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl

Op de informatieavond kunt u zelf ook vragen stellen.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Marco de Leeuw, Jeffrey Delforge & Marcel Spinella

Werkgroep Licentieregeling & Vakbekwaam